244/2022 «Ψήφισμα – απόφαση για άμεση λήψη πρωτοβουλιών για την διασφάλιση της στοιχειώδους λειτουργίας του νοσοκομείου»

244/2022 «Ψήφισμα – απόφαση για άμεση λήψη πρωτοβουλιών για την διασφάλιση της στοιχειώδους λειτουργίας του νοσοκομείου»

244_2022