249/2018 – Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Βαρνάβα της ΔΕ Λούρου ,δαπάνης και διάθεση Πίστωσης

249/2018 – Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Βαρνάβα της ΔΕ Λούρου ,δαπάνης και διάθεση Πίστωσης

249_2018