258/2022 «Καθορισμός τέλους καθαριότητας στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, για το έτος 2023»

258/2022 «Καθορισμός τέλους καθαριότητας στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, για το έτος 2023»

258_2022