259/2018 – Έγκριση προμήθειας 30 βιβλίων-λευκωμάτων του συμπολίτη μας κ. Πάνου Μουρεζίνη για τις ανάγκες δημοσίων σχέσεων του Δήμου Πρέβεζας και εμπλουτισμού των συλλογών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης

259/2018 – Έγκριση προμήθειας 30 βιβλίων-λευκωμάτων του συμπολίτη μας κ. Πάνου Μουρεζίνη για τις ανάγκες δημοσίων σχέσεων του Δήμου Πρέβεζας και εμπλουτισμού των συλλογών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης

259_2018