259/2020 «Έγκριση παράτασης ωραρίου του Αθλητικού Συλλόγου «ΕΥ ΖΗΝ» και ωρών για το κοινό ».

259/2020 «Έγκριση παράτασης ωραρίου του Αθλητικού Συλλόγου «ΕΥ ΖΗΝ» και ωρών για το κοινό ».

259_2020