263/2018 – Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για το υποέργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΕΩΣ ΘΕΣΗ ΓΙΩΡΓΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ», προϋπολογισμού 40.000,00 (με Φ.Π.Α.) ΕΥΡΩ

263/2018 – Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για το υποέργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΕΩΣ ΘΕΣΗ ΓΙΩΡΓΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ», προϋπολογισμού 40.000,00 (με Φ.Π.Α.) ΕΥΡΩ

263_2018