263/2022 «Καθορισμός δημοτικού τέλους, τέλεσης πολιτικών γάμων, για το έτος 2023»

263/2022 «Καθορισμός δημοτικού τέλους, τέλεσης πολιτικών γάμων, για το έτος 2023»

263_2022