273/2018 – Παραχώρηση των κτιρίων του πρώην Δημοτικού Σχολείου Μιχαλιτσίου Πρέβεζας στον Επιμορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Μιχαλιτσίου

273/2018 – Παραχώρηση των κτιρίων του πρώην Δημοτικού Σχολείου Μιχαλιτσίου Πρέβεζας στον Επιμορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Μιχαλιτσίου

273_2018