273/2020 «Αποδοχή Απόφασης Ένταξης Πράξης του Δήμου Πρέβεζας στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΧ «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» του Δήμου Πρέβεζας».

273/2020 «Αποδοχή Απόφασης Ένταξης Πράξης του Δήμου Πρέβεζας στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΧ «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» του Δήμου Πρέβεζας».

273_2020