276/2020 «Επικαιροποίηση συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας και Kαταβολής ετήσιων συνδρομών ετών 2019 και 2020 στο Ελληνικό διαδημοτικό δίκτυο υγιών πόλεων- προαγωγής υγείας».

276/2020 «Επικαιροποίηση συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας και Kαταβολής ετήσιων συνδρομών ετών 2019 και 2020 στο Ελληνικό διαδημοτικό δίκτυο υγιών πόλεων- προαγωγής υγείας».

276_2020