282/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας “ Ιατρική παρακολούθηση στα μέλη του ΚΑΠΗ του Δήμου Πρέβεζας” για τον μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ 2018

282/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας “ Ιατρική παρακολούθηση στα μέλη του ΚΑΠΗ του Δήμου Πρέβεζας” για τον μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ 2018

282_2018