530/2018 – Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2019

530/2018 – Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2019

530_2018