548/2018 – Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για την προμήθεια με τίτλο:«Προμήθεια σωλήνων ΡΕ Φ63/10atm για την εξυπηρέτηση των χοιροτροφικών μονάδων Ωρωπού του Δήμου Πρέβεζας» ποσού 24.428,00 € (με Φ.Π.Α)

548/2018 – Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για την προμήθεια με τίτλο:«Προμήθεια σωλήνων ΡΕ Φ63/10atm για την εξυπηρέτηση των χοιροτροφικών μονάδων Ωρωπού του Δήμου Πρέβεζας» ποσού 24.428,00 € (με Φ.Π.Α)

548_2018