558/2018 – Καθορισμός τέλους Ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2019

558/2018 – Καθορισμός τέλους Ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2019

558_2018