487/2020 Διόρθωση του Πίνακα Συμμόρφωσης Α «ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ» και παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό «Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης για το Δήμο Πρέβεζας»

487/2020 Διόρθωση του Πίνακα Συμμόρφωσης Α «ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ» και παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό «Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης για το Δήμο Πρέβεζας»

487