100/2021 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΑΠΑΚΙΤΣΑ», έκτασης 58,926 στρ., Κοινότητας Λούρου, Δημ.Ενότ. Λούρου Δήμου Πρέβεζας.

100/2021 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΑΠΑΚΙΤΣΑ», έκτασης 58,926 στρ., Κοινότητας Λούρου, Δημ.Ενότ. Λούρου Δήμου Πρέβεζας.

100