100/2022 Καθορισμός των όρων του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Παροχή της υπηρεσίας “Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2022”

100/2022 Καθορισμός των όρων του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Παροχή της υπηρεσίας “Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2022”

100