101/2021 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 20,00 στρ. στη θέση “ΒΑΛΤΑΚΙ” (5), Κοινότητας Φλαμπούρων, Δήμου Πρέβεζας.

101/2021 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 20,00 στρ. στη θέση “ΒΑΛΤΑΚΙ” (5), Κοινότητας Φλαμπούρων, Δήμου Πρέβεζας.

101