102/2020 Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση της ημερίδας με την Ακαδημία ψηφιακών δεξιοτήτων Cisco

102/2020 Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση της ημερίδας με την Ακαδημία ψηφιακών δεξιοτήτων Cisco

102_2020