102/2021 Εκ νέου κατάρτιση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης του υπ΄ αριθ. -11- καταστήματος του Εμπορικού Κέντρου Κοινότητας Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας.

102/2021 Εκ νέου κατάρτιση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης του υπ΄ αριθ. -11- καταστήματος του Εμπορικού Κέντρου Κοινότητας Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας.

102