103/2021 Εκ νέου κατάρτιση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης του υπ΄ αριθ. -13- καταστήματος του Εμπορικού Κέντρου Κοινότητας Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας.

103/2021 Εκ νέου κατάρτιση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης του υπ΄ αριθ. -13- καταστήματος του Εμπορικού Κέντρου Κοινότητας Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας.

103