104/2019 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 14,00 στρ. στη θέση «ΜΠΑΡΜΠΑ-ΑΥΛΑΙΜΟΝΑΣ», Δημοτικής Κοινότητας Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

104/2019 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 14,00 στρ. στη θέση «ΜΠΑΡΜΠΑ-ΑΥΛΑΙΜΟΝΑΣ», Δημοτικής Κοινότητας Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

104