105/2020 Έγκριση Πρακτικού Νο1 & Πρακτικού Νο 2 διαγωνισμού που αφορά στην «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας στην εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΣΑ 2020-21»

105/2020 Έγκριση Πρακτικού Νο1 & Πρακτικού Νο 2 διαγωνισμού που αφορά στην «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας στην εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΣΑ 2020-21»

105_2020