110/2019 – Κατακύρωση διαγωνισμού για την εκμίσθωση εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού και παραλία στην Τοπική Κοινότητα Μύτικα, Δημ.Εν. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας

110/2019 – Κατακύρωση διαγωνισμού για την εκμίσθωση εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού και παραλία στην Τοπική Κοινότητα Μύτικα, Δημ.Εν. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας

110