111/2021 Έγκριση μετακίνησης δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας

111/2021 Έγκριση μετακίνησης δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας

111