111/2022 Έγκριση μετακίνησης δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας

111/2022 Έγκριση μετακίνησης δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας