116/2020 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», Κοινότητας Ωρωπού, Δημ. Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

116/2020 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», Κοινότητας Ωρωπού, Δημ. Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

116_2020