117/2020 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΚΑΡΒΟΥΝΕΣ», Κοινότητας Λούρου, Δημ. Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

117/2020 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΚΑΡΒΟΥΝΕΣ», Κοινότητας Λούρου, Δημ. Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

117_2020