117/2021 Ματαίωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τις ομάδες ΣΤ, Ζ και Η του διαγωνισμού για την επισκευή συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας ετών 2020-21.

117/2021 Ματαίωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τις ομάδες ΣΤ, Ζ και Η του διαγωνισμού για την επισκευή συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας ετών 2020-21.

117