117/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.15.6261 με τίτλο ‘’Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου’’ για την παροχή υπηρεσίας χρωματισμού του κλειστού γυμναστηρίου Πρέβεζας

117/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.15.6261 με τίτλο ‘’Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου’’ για την παροχή υπηρεσίας χρωματισμού του κλειστού γυμναστηρίου Πρέβεζας

117