118/2020 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΜΠΑΡΜΠΑ», έκτασης 31,728 στρ. Κοινότητας Λούρου, Δημ. Εν. Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

118/2020 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΜΠΑΡΜΠΑ», έκτασης 31,728 στρ. Κοινότητας Λούρου, Δημ. Εν. Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

118_2020