118/2022 Έγκριση Πρακτικού Νο2 του διαγωνισμού που αφορά στην «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2022» προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 307.507,60 €

118/2022 Έγκριση Πρακτικού Νο2 του διαγωνισμού που αφορά στην «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2022» προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 307.507,60 €

118