119/2018 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΣΕΖΙΑ» Τοπικής Κοινότητας Σκιαδά, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

119/2018 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΣΕΖΙΑ» Τοπικής Κοινότητας Σκιαδά, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

119

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο