119/2022 Ανάκληση της 83/2022 Α.Ο.Ε. και έγκριση της διορθωμένης μελέτης για «την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ξύλινου οικίσκου-κιόσκι με τον απαραίτητο εξοπλισμό γραφείου (1 στρογγυλό τραπέζι, 4 καρέκλες, 2 βάσεις φυλλαδίων(2 stands), 1 τηλεοπτική οθόνη και 2 φορητούς υπολογιστές)» στο πλαίσιο της Πράξης “MileSTONES III: Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development”

119/2022 Ανάκληση της 83/2022 Α.Ο.Ε. και έγκριση της διορθωμένης μελέτης για «την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ξύλινου οικίσκου-κιόσκι με τον απαραίτητο εξοπλισμό γραφείου (1 στρογγυλό τραπέζι, 4 καρέκλες, 2 βάσεις φυλλαδίων(2 stands), 1 τηλεοπτική οθόνη και 2 φορητούς υπολογιστές)» στο πλαίσιο της Πράξης “MileSTONES III: Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development”

119