120/2019 – Έγκριση μελέτης για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2019», και των όρων δημοπράτησης

120/2019 – Έγκριση μελέτης για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2019», και των όρων δημοπράτησης

120