120/2022 Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Πρέβεζας»

120/2022 Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Πρέβεζας»

120