122/2020 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΦΡΑΞΙΑΣ»,έκταση 68,20 στρέμματα, Κοινότητας Λούρου, Δημ. Εν. Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

122/2020 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΦΡΑΞΙΑΣ»,έκταση 68,20 στρέμματα, Κοινότητας Λούρου, Δημ. Εν. Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

122_2020