123/2020 Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής κ οριστικής παραλαβής του έργου: » Σ018 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

123/2020 Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής κ οριστικής παραλαβής του έργου: » Σ018 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

123_2020