123/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας εκμίσθωσης ελαιοστασίου-σχολική περουσία- στη θέση «ΠΑΛΗΟΧΩΡΑ» περιοχής Αγ.Τριάδας-Νεοχωρίου, Δημ.Κοινότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.

123/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας εκμίσθωσης ελαιοστασίου-σχολική περουσία- στη θέση «ΠΑΛΗΟΧΩΡΑ» περιοχής Αγ.Τριάδας-Νεοχωρίου, Δημ.Κοινότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.

123

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο