123/2019 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 17,00 τ.μ. στην Τ.Κ. Άνω Ράχης, Δημ.Εν.Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

123/2019 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 17,00 τ.μ. στην Τ.Κ. Άνω Ράχης, Δημ.Εν.Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

123