126/2021 Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας “Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2021”.

126/2021 Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας “Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2021”.

126