126/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για τη διενέργεια δαπανών για την προμήθεια Αυτόματων απινιδωτών για τους αθλητικούς χώρους του Δήμου Πρέβεζας

126/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για τη διενέργεια δαπανών για την προμήθεια Αυτόματων απινιδωτών για τους αθλητικούς χώρους του Δήμου Πρέβεζας

126