127/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για τη διενέργεια δαπανών για την διεξαγωγή του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ακροβατικής Γυμναστικής στις 16-17 Απριλίου 2022 – ‘Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας”

127/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για τη διενέργεια δαπανών για την διεξαγωγή του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ακροβατικής Γυμναστικής στις 16-17 Απριλίου 2022 – ‘Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας”

127