128/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για τη διενέργεια δαπανών για την προμήθεια υλικών για την συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πρέβεζας

128/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για τη διενέργεια δαπανών για την προμήθεια υλικών για την συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πρέβεζας

128