130/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για παροχή υπηρεσιών από βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ.

130/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για παροχή υπηρεσιών από βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ.

130

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο