131/2020 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου «Συντήρηση υδρομαστευσεων και απομάκρυνση νερών από πηγές για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες στη Τ.Κ Κρυοπηγής»

131/2020 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου «Συντήρηση υδρομαστευσεων και απομάκρυνση νερών από πηγές για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες στη Τ.Κ Κρυοπηγής»

131_2020