131/2019 – Κατακύρωση δημοπρασίας για παραχώρηση-εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου χαρακτηρισμένου ως πλατεία στην παραλία Καναλίου, Δήμου Πρέβεζας

131/2019 – Κατακύρωση δημοπρασίας για παραχώρηση-εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου χαρακτηρισμένου ως πλατεία στην παραλία Καναλίου, Δήμου Πρέβεζας

131