134/2021 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στο ν Κ.Α.Ε 02.35.7135.600 με τίτλο “Σ021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ “ από ΣΑΤΑ 2021 για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Γεωργικού Μηχανήματος – Τρακτέρ».

134/2021 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στο ν Κ.Α.Ε 02.35.7135.600 με τίτλο “Σ021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ “ από ΣΑΤΑ 2021 για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Γεωργικού Μηχανήματος – Τρακτέρ».

134