135/2020 Κατάρτιση όρων διακήρυξης παραχώρησης πλατείας στην παραλία Καναλίου της Τοπικής Κοινότητας Καναλίου, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγου, Δήμου Πρέβεζας.

135/2020 Κατάρτιση όρων διακήρυξης παραχώρησης πλατείας στην παραλία Καναλίου της Τοπικής Κοινότητας Καναλίου, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγου, Δήμου Πρέβεζας.

135_2020