135/2019 – Έγκριση Πρακτικού Νο1 & Πρακτικού Νο 2 διαγωνισμού που αφορά στην «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας 2019- 2020»

135/2019 – Έγκριση Πρακτικού Νο1 & Πρακτικού Νο 2 διαγωνισμού που αφορά στην «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας 2019- 2020»

135